PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3033
2 Сцени от опери 2850
3 Съдържание 2951
4 Таблици 3176
5 Музикални примери 2975
6 Оперна партитура 3002
7 Архивни документи 3268
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3226
9 Символика на жестовете 3223