PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2475
2 Сцени от опери 2338
3 Съдържание 2463
4 Таблици 2615
5 Музикални примери 2438
6 Оперна партитура 2450
7 Архивни документи 2700
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2729
9 Символика на жестовете 2680