PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3445
2 Сцени от опери 3268
3 Съдържание 3352
4 Таблици 3575
5 Музикални примери 3381
6 Оперна партитура 3411
7 Архивни документи 3694
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3641
9 Символика на жестовете 3638